a
Trường THCS Đại Thắng
a
GALA ĐAO TẠO & TỔNG KẾT DỰ ÁN THƯVIỆN THÔNG MINH

GALA ĐAO TẠO & TỔNG KẾT DỰ ÁN THƯVIỆN THÔNG MINH

  • 12/01/2014
Từ ngày 10 đến 12 tháng 01 năm 2014, 54 thày cô Ban giám hiệu và thủ thư các trường dự án đã họp mặt để chia sẻ những thành công dự án năm qua. Đây là dịp BQLDA tôn vinh và tuyên dương những trường và cán bộ thư viện có thành tích xuất sắc trong hoạt động thư viện . Đồng thời các trường cũng được cập nhật những phương pháp mới để hỗ trợ nghiệp vụ tốt hơn nhằm đảm bảo các chỉ tiêu hoạt động cơ bản năm 2014.